Heb jij als leidinggevende moeite mensen aan te spreken op gedrag, grenzen te stellen en moeite met delegeren? Ben je gevoelig voor sfeer en houd je graag de controle? Lees dan deze blog en kom meer te weten over de achtergrond van dat gedrag en de eventuele link met codependentie.

Codependent gedrag bij een leidinggevende

Onlangs schreef ik een blog over codependentie. Daarin kun je lezen dat je bij codependentie sterk de neiging hebt je eigen behoeftes, belangen en gevoelens opzij te zetten ten bate van de behoeftes en belangen van een ander. Je denkt dat je de ander wilt helpen, maar in feite is het een vorm van controle willen houden op die ander. In de rol van leidinggevende kan die ander zowel je team zijn als je eigen leidinggevende. Als je merkt dat dit een rode draad is in je (werkzame) leven en het je niet uit jezelf lukt dit om te buigen, dan is het waarschijnlijk dat je last hebt van codependent gedrag.

Leidinggevende kwaliteiten

Het is zeer waarschijnlijk dat codependentie je ook veel heeft gebracht. Je bent wellicht mede daardoor leidinggevende geworden. Door je sterke verantwoordelijkheidsgevoel ben je vaak goed in je werk, je streeft naar de beste resultaten, werkt hard en door je hoge mate van empathie voel je snel aan wat er nodig is. Vanuit je rol van leidinggevende worden er echter ook andere kwaliteiten van je verwacht. Dan kan codependentie je in de weg staan. Denk hierbij aan het aangeven van grenzen, mensen aanspreken op hun gedrag, besluiten nemen die niet iedereen prettig zal vinden en werk kunnen delegeren.

Ongezonde effecten voor jou en je team

Als het je niet lukt om goede feedback aan je medewerkers te geven, duidelijke grenzen aan te geven, beslissingen te nemen en consequent gedrag te vertonen dan kan er onduidelijkheid en onveiligheid ontstaan in je team. Dit heeft uiteindelijk gevolgen voor de samenwerking, ziekteverzuim in het team en uiteindelijk de resultaten. Voor jezelf is dit ook lastig, je voelt je falen. En de controle die je zo graag hebt, glipt door je vingers heen. Waarschijnlijk begin je hiaten op te vullen door meer werk zelf te doen. Je begint uit te vallen naar medewerkers. Je komt in een vicieuze cirkel terecht. Je krijgt het steeds drukker, hebt minder overzicht en je gaat je steeds vermoeider voelen. Je ziet er steeds meer tegenop aan het werk te gaan.

Bewustwording en handelen

Om verandering aan te brengen aan dit patroon van aanpassen, controle willen houden, geen of onvoldoende grenzen te kunnen stellen, is het nodig je gedrag te onderzoeken. Bewust te worden van hoe en wanneer jij dit doet en vooral waarom je dit doet. Om te ontdekken wat je onbewust hiermee wilt bereiken en ook wilt vermijden. Weten wat jouw behoeftes, gevoelens en belangen hierin zijn.

Reflectie is nodig

Het is van belang te weten wat je gedachtes zijn en welk gevoel daarbij hoort. Ook andersom is het goed te weten welke gevoelens je hebt en welke gedachten die oproepen. Vaak onderdrukken we bepaalde gevoelens en zijn we ons daarvan niet bewust. Dat is je overlevingsstrategie. We willen bepaalde gevoelens niet voelen en daardoor vertonen we ander gedrag. Omdat dit onbewust gebeurt, heb je er geen grip op. Voelt het als automatisme. Je kunt dit pas veranderen als je er bewust van wordt en naar die gevoelens kunt kijken. Dan pas is er ruimte voor verandering.

Naar eigen regie nemen en eigen regie laten nemen

Als je zelfbewuster wordt kan het hoofd samenwerken met het gevoel. Zonder dat je je kwaliteiten hiermee overboord zet. Die behoud je. Alleen ga je deze bewuster inzetten en zet je er nieuwe kwaliteiten naast. Namelijk op een heldere manier en met zelfvertrouwen jouw keuzes uitdragen, stabieler worden in de stijl van communiceren en leidinggeven. Daarbij biedt je collega’s de ruimte hun verantwoordelijkheid te nemen, fouten te laten maken en hiervan te leren. Je creëert een gezonde en veilige werkomgeving voor je teamleden én voor jezelf.

Hulp nodig?

Het is goed om hulp in te schakelen bij dit bewustwordingsproces, met alleen ‘het weten’ ben je er nog niet. Ik help je graag, waarbij ik mijn kennis en ervaring over codependentie en leiderschap graag voor je inzet. Stuur me gerust een bericht via de mail of contactformulier