Voor meer verbinding en regie in liefdes- en werkrelaties. (Want het één staat vrijwel altijd in relatie met het ander…)

Zomaar wat vragen waar Fem Company je bij kan helpen:

  • Wil jij makkelijker oprechte verbinding aangaan, zodat je elkaar beter begrijpt?
  • Kunnen staan voor wie jij bent en waar jouw behoeftes liggen, zonder de verbinding te verliezen met de ander?
  • Groeien in zelfbewustzijn, zodat je beter snapt hoe anderen op jou reageren en je dit kunt sturen?
  • Persoonlijk groeien en daardoor ook als team?

Werkrelaties

Vrouwen meer in balans met Femcompany

Werkrelaties

Liefdesrelaties

Vrouw en relaties Femcompany

Liefdesrelaties

VROUWELIJK LEIDERSCHAP

Vrouwen met ambitie Femcompany

VROUWELIJK LEIDERSCHAP

Fem Company heeft als missie meer verbinding te creëren tussen mensen, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een betere, mooiere wereld. Want als jij beter in je vel zit en het contact met anderen makkelijker verloopt, ontstaat er automatisch meer rust, liefde (voor elkaar of het vak) en creativiteit.

Fem Company werkt van oorsprong met bewuste, werkende vrouwen, maar is in de loop der jaren ook steeds meer het coachingstraject met mannen ingegaan. Een inclusieve samenleving, waarin je echt kunt zijn wie je bent, wordt tenslotte steeds belangrijker, en hiermee groeit bij steeds meer mensen de behoefte om met meer zelfbewustheid beter te kunnen communiceren met collega’s en partners.

Fem Company helpt mensen daarom met het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. In liefdesrelaties, want als jij beter aangeeft wat je wil en niet wil én kunt openstaan voor de ander, ontstaat er meer begrip en verbinding. En op de werkvloer. Om daadkrachtig beslissingen te durven te nemen, zonder de behoeften van de ander te verliezen.

Persoonlijke groei door een betere verbinding tussen hoofd, hart en lijf

De rode draad van de begeleiding is de verbinding tussen hoofd, hart en lijf. We zijn namelijk vaak zo gewend om vanuit ons hoofd te leven, dat we ons gevoel en daarmee ook onze emoties en behoeftes niet goed meer kennen.

Hierdoor ontstaat er een gevoel van onrust, het niet meer weten, vermoeidheid of onvermogen. Wanneer je de synchroniciteit tussen hoofd, hart en lijf herstelt, kun je van daaruit weer gaan leven naar je eigen waarheid. Hierdoor voel je meer ontspanning, kun je makkelijker keuzes maken en diepere connecties aangaan in relaties, zowel op het werk als in je persoonlijke leven.

Waarom persoonlijk leiderschap ontwikkelen?

Wanneer je vanuit je eigen persoonlijke leiderschap werkt en leeft, voel je je beter in balans, ben je effectiever en maak je beter verbinding met je omgeving. In relaties kunnen onbewuste emoties het durven aangeven van behoeftes bijvoorbeeld in de weg zitten, waardoor de ander jou nooit echt kan geven wat je wil. Ook kunnen deze onbewuste emoties het maken van voor jou gezonde keuzes in de weg staan. Door leiderschap te nemen over deze blokkades en ze te durven erkennen en benoemen, neem jij de leiding in het creëren van meer verbinding en geluk.

Persoonlijke kwaliteiten zijn belangrijk voor onze samenleving, ook binnen het bedrijfsleven. Juist persoonlijkheid zorgt tenslotte voor onderscheid en meerwaarde. Die persoonlijkheid, ofwel jouw unieke talenten, visie en kwaliteiten, zijn bij veel mensen echter op de achtergrond geraakt. Van oorsprong is onze maatschappij vrij masculien; het draait om daadkracht, resultaten, rationele argumenten en targets. Vrouwen hebben zich hier weliswaar in weten aan te passen, maar deze benadering komt de maatschappij als geheel niet altijd ten goede. Fem Company werkt daarom aan zowel jouw persoonlijke leiderschap als de verbinding tussen mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Want juist een goede balans tussen deze twee zorgt voor duurzame vooruitgang; intuïtieve daadkracht!

Mijn visie

Fem Company helpt jou je persoonlijk  leiderschap te ontwikkelen, zodat je vanuit zelfkennis en zelfvertrouwen de leiding kunt nemen over je leven en werk. Door de verbinding met je eigen waarden, dromen, kwetsbaarheden en behoeftes sterker te maken kun je er makkelijker naar luisteren en handelen. Dit versterkt wie je bent, maakt je zelfbewust en geeft vertrouwen. Dat maakt je krachtiger in de verbinding met de ander. Je bent beter in staat bij jezelf te blijven en van daaruit contact te maken met de ander. Het maakt je ook krachtiger in je keuzes en in je functioneren, zowel privé als zakelijk.

Om de bovenstaande reden werk ik grotendeels met begeleidingsmethodieken die jij zelf kunt toepassen in je werk of persoonlijk leven. Zo werkt Fem Company duurzaam aan jouw persoonlijk leiderschap.