Vrouwelijk leiderschap is juist in deze onzekere tijden erg belangrijk. Hoe ik tot die conclusie kom, lees je in mijn vorige blog. Het komt steeds meer aan op het realiseren van verbinding. En daarvoor is het nodig dat mensen -met name diegenen met een leidende rol in deze transitie- zichzelf goed kennen. Dat ze zich bewust zijn van de eigen innerlijke wereld en het effect ervan op hun emoties, gedrag en welzijn kennen; oftewel de vrouwelijke principes. Hoe ontwikkel je vrouwelijk leiderschap?

Hoe leiderschapsontwikkeling nu nog vaak wordt toegepast

Leiderschapsontwikkeling wordt nu nog vaak ontwikkeld ten behoeve van de doelstellingen en resultaten van de organisaties. De persoonlijke ontwikkeling van leiders wordt hierop afgestemd. Dit geeft vaak een eenzijdige en instrumentele benadering met dito effect. Mensen laten wel sociaal  wenselijk gedrag zien op de momenten dat dit echt moet, maar maken dit meestal niet ‘eigen’.

Dit komt omdat er onvoldoende ruimte is voor individuele ontwikkeling en kwetsbaarheid. Emoties tonen wordt vaak nog als zwak gezien, zeker in werkomgevingen waar een masculiene cultuur heerst. Ook vinden we ze vaak lastig en willen we ze uit de weg gaan. Hierdoor ontstaat er vaak een cultuur van praten óver elkaar in plaats van praten mét elkaar, wat weer effect heeft op het leerklimaat in een organisatie.

De functie van emoties

Emoties hebben echter een functie in het contact maken met anderen. Ze vertellen ons iets over onze behoeften en zijn vaak (onbewust) een drijfveer voor ons gedrag. Als we ons anders voordoen dan we daadwerkelijk van binnen voelen, ontstaat er niet echt een verbinding. Daarnaast kost het ook veel energie. Ontwikkelen van vrouwelijk leiderschap is gericht op de persoon zelf. Het gaat dus over de individuele leider. Het levensverhaal, de worstelingen, emoties, behoeften en verlangens zijn essentieel om te onderkennen, ervan te leren en te groeien.

Reflectie is essentieel, maar vraagt moed

Om de verbinding met de ander en je omgeving te kunnen maken, zal je dus eerst je innerlijke wereld moeten begrijpen en erkennen. Een stap dieper gaan. Het is van belang te weten wat je gedachtes zijn, welke gevoelens daarbij horen en wat je reactie daarop is in gedrag én wat het effect daarvan is op je omgeving. Ook andersom is het goed te weten welke gevoelens je hebt en welke gedachten die oproepen. Het is nodig om daarop te reflecteren. Als je je er niet bewust van bent, dan word je geleid door je onbewuste. Je staat op de ‘automatische piloot’. Daar komen de uitspraken ´zo ben ik nu eenmaal´ vaak vandaan. Maar is dat echt zo?

Overlevingsmechanismen 

We hebben allemaal in onze ontwikkeling bepaalde overlevingsmechanismen gecreëerd. Doordat we bepaalde gevoelens niet willen voelen, vertonen we bepaald gedrag. Dit verschilt per persoon. Mogelijk neem je impulsieve beslissingen, kom je in conflict met anderen, ga je pleasen of juist manipuleren en/of controleren. Dit leidt vaak tot een onbestemd gevoel van ontevredenheid. En dat komt weer voort uit het beeld wat je al dan niet onbewust hebt over ‘hoe je zou moeten zijn’. Een beeld dat je vertelt wat je moet doen en laten. Wat wel en wat niet kan. En wat goed is of fout.

Deze overlevingsmechanismen zijn overigens niet per se slecht. Ze leveren ook bepaalde kwaliteiten op. Echter, op het moment dat je je niet bewust bent dat je vanuit een (oud) overlevingsmechanisme handelt, dan kan het zijn dat het totaal niet effectief, laat staan gezond is. Je kunt de kwaliteiten die je hebt opgedaan vanuit een overlevingsmechanisme beter alleen bewust inzetten. Dan bepaal jij zelf de effectiviteit ervan en kost het je minder energie.

Ervaar meer vrijheid, openheid en effectiviteit

Aan jezelf werken, naar je binnenwereld gaan en gedrags- en reactiepatronen onder de loep nemen is hard werken en dat levert iets op. Je ervaart niet alleen zelf meer vrijheid doordat je bewuster bent geworden, anderen zullen zich ook bewuster en vrijer voelen. Er zal meer ruimte zijn voor openheid. Die vrijheid is te danken aan het eenvoudige feit dat er veel minder energie wordt verspild aan innerlijke conflicten en conflicten met anderen. Dankzij deze openheid en vrijheid ontstaat er meer ruimte voor het uiten van ideeën en behoeften en ontstaat er meer verbinding. Dit alles leidt tot een grotere effectiviteit en last but not least een plezierige werkomgeving.

Zo speelt vrouwelijk leiderschap een belangrijke rol in de transformatie van het bedrijfsleven en de maatschappij. Organisaties veranderen dankzij de afzonderlijke mensen die er deel van uitmaken en dankzij de ontwikkeling die ze doormaken. Daarom is het van belang om een laag dieper te gaan in leiderschapsontwikkeling door eerst individuele ontwikkeling te faciliteren en pas daarna in groepsverband. Op deze manier kan in een veilige leeromgeving gezamenlijk een groei worden doorgemaakt.

Wil je hierover meer weten of wil jij ook stappen zetten in de ontwikkeling van vrouwelijk leiderschap?

Ik help je graag met mijn kennis en ervaring op dit gebied. Neem contact op via de mail of klik hier om naar het contactformulier te gaan. Bellen kan natuurlijk ook!