NIEUW!
Online familieopstelling: krijg antwoord op jouw vragen

Bots je steeds weer op een terugkerend probleem? Slaag je er bijvoorbeeld niet makkelijk in om bepaalde doelen te behalen? Merk je dat je verantwoordelijkheid neemt die niet van jou is? Loop je iedere keer opnieuw vast in werksituaties? Of gedraag je je in een relatie telkens op eenzelfde manier, terwijl je je had voorgenomen dat juist niet meer te doen?

Wil je beter begrijpen waardoor dit komt?

ik wil meer weten

Familieopstellingen

Familieopstellingen bieden je helderheid in het ‘waarom’. Je gedrag, overtuigingen en patronen vinden hun oorsprong in de onderlinge verhoudingen binnen je familie. Je vervult daarin, net als de andere leden, een vaste rol.

Met een online opstelling verkrijg je inzichten in die onderlinge verbindingen, de historie en de dynamiek binnen je ‘familie-systeem’. Deze kunnen van invloed zijn op jouw, onbewuste, manier van denken en doen in het hier en nu.

Een familieopstelling helpt je belemmerende patronen te begrijpen en eventueel te doorbreken. Het kan richting geven aan je vervolgstappen om voluit je eigen leven te leiden.